Vlaamse stuurgroep

De stuurgroep wordt gevormd door de drie initiatiefnemers met de projectcoördinator als voorzitter. Sinds 2012 neemt het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) de projectcoördinatie op zich. Er kunnen op termijn nog andere belangenorganisaties binnen de stuurgroep worden geïntegreerd.

 

De stuurgroep staat in voor de Vlaamse opvolging van het project, een zo uniform mogelijke implementatie in Vlaanderen en de afstemming tussen de verschillende actoren op Vlaams en locoregionaal niveau.