Initiatiefnemers

  • Universiteit Gent, Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen;
  • Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg)

met steun van de Vlaamse overheid (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin).

Het project ’10.000 stappen Vlaanderen’ is een samenwerking tussen de Vlaamse Logo’s, Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ), en de Universiteit Gent. De projecthouders zijn de twee Logo’s, waarbij de trekkers werken voor de stuurgroep ‘voeding’, en de Universiteit Gent (Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen).

De Vlaamse overheid, agentschap Zorg en Gezondheid, zorgt voor de financiële input en ondersteuning. Dit past in het Vlaamse preventiebeleid. Een deel van de middelen werd gebruikt om een projectcoördinator aan te stellen.

Sinds 2012 neemt het VIGeZ de coördinatie van het project op zich.

Deze partijen zetelen samen in de Vlaamse stuurgroep 10.000 stappen.