Pilootproject

De leden van de werkgroep ’10.000 stappen Gent’ staan achter het initiatief en hebben dit volmondig ondersteund via:

  • Het voeren van promotie;
  • Het opnemen van het project in eigen activiteiten;
  • Het ondernemen van nieuwe initiatieven.

Op die manier hebben zij verder vorm gegeven aan het beweegproject. Elke partner heeft of had een belangrijke en unieke betekenis in het streven naar een meer gezonde en meer actieve levensstijl van de Gentenaar.

Een welgemeende dank aan allen! Wij kijken uit naar een duurzame voortzetting van het project in Gent!

Partners ’10.000 stappen Gent’

Provincie Oost-Vlaanderen:

Stad Gent:

  • Dienst Mobiliteit Stad Gent
  • Sportdienst Gent
  • Sportadviesraad Gent
  • Gezondheidsdienst Gent

Ziekenfondsen:

Paramedici en diëtisten:

Lokale dienstencentra:

  • Lokaal Dienstencentrum De Horizon - OCMW Gent
  • Lokaal Dienstencentrum De Muide - OCMW Gent
  • Lokaal Dienstencentrum De Regenboog - OCMW Gent

Gezondheidsinstellingen:

Bedrijven, verenigingen en werknemersorganisaties

Gidsenvereninging VIZI

Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

VitaMed

Lokaal Gezondheidsoverleg Gent