Onderzoek en feiten

Over het belang van beweging en gezondheidspromotie werd reeds veel geschreven. Bekijk de cijfers over de Vlaming en zijn bewegingsarmoede, wetenschappelijk onderzoek rond de gezondheidsvoordelen van bewegen, over de filosofie en verdere 10.000 stappen onderzoeken, het pilootproject in Gent en 10.000 stappen in bedrijfssetting. Het sectoroverschrijdende karakter van het project laat ook toe dat deze doelstellingen aansluiten bij de prioriteiten van milieu en mobiliteit.