Verkeer en milieu

Het sectoroverschrijdende karakter van het project laat ook toe dat de doelstellingen aansluiten bij de prioriteiten van

 • Mobiliteit: Pendelplan om actieve verplaatsing per fiets en te voet te promoten;
 • Milieu: Terugdringen van CO2-emissies door minder autogebruik (Kyoto-norm);

Feiten

Het gebruik van de fiets als hoofdvervoermiddel bij de tewerkgestelde Vlaamse werknemers is 12,8% (bron: FOD Mobiliteit en Vervoer). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit slechts 1,5%. Stappen maakt in België slechts 2,2% [2,4%] uit van de woon-werkverplaatsingen van werknemers. Voor Vlaanderen is dit 1,7% [2,0%], voor het BHG 2,3% [2,5%].

Het probleem? Zowat 70% van alle woon-werkverkeer gebeurt met de wagen. Dat terwijl 27% van de Vlamingen op minder dan 5 kilometer van het werk woont en 50% binnen een straal van 10 kilometer.

Lees meer in het Pendelplan, uitgaande van de Vlaams minister van Mobiliteit.

Wandel of fiets naar het werk, de winkel, familie…

De meeste mensen zouden dus naar het werk of de winkel kunnen fietsen of wandelen.  Een combinatie met het openbaar vervoer is ook mogelijk.  Maak gebruik van degelijke fiets- en wandelpaden en ijver voor veilige fietsenstallingen bij uw werkgever of lokale overheid. Ook in de buurt van winkels, sport- en cultuurcentra kan de lokale overheid degelijke fietsenstallingen en fietspaden voorzien.

Denk aan je gezondheid! Dagelijks fietsen naar het werk is goed voor je bloeddruk en je mentale welzijn (De Geus et al, 2007). Volgens een Australische studie heb je 13% meer kans op overgewicht als je de auto neemt naar het werk (Wen, 2006)!

Voordelen van fietsen en stappen voor het verkeer en leefmilieu

Fijnstof, ozon, stikstofoxides en een gebrek aan beweging zijn een gevolg van onze mobiliteitsgewoonten. Kiezen voor de fiets of om te stappen, is kiezen voor je eigen gezondheid. En tegelijk draag je ook zorg voor de gezondheid van anderen…

 • Betere fysieke conditie en gezondheid. Andere verplaatsingsmiddelen hebben een negatieve impact op onze gezondheid;
 • Geen uitstootgassen;
 • Geen oorzaak van verkeersslachtoffers;
 • Minder files en minder gemotoriseerd transport;
 • Minder wagens, zeker in het functioneel verkeer (woon-werk, woon-winkel, woon-school);
 • Meer leefbare en gezonde leefomgeving;
 • Meer comfort in het verkeer en in de dorpskernen;
 • Minder parkeerproblemen;
 • Betere en veiligere fiets- en wandelpaden;
 • Minder verkeersslachtoffers dankzij veiligere verplaatsingsmogelijkheden;
 • Minder filestress en vermoeidheid;

Fiets of stap naar het werk, de winkel of andere alledaagse bestemmingen! Zeker als de afstand niet zo groot is. Denk aan je gezondheid en de toekomst van onze planeet, want elke stap telt! 

extra info over de voordelen van duurzaam pendelen op IkKyoto!