Pilootproject Gent

Het promoten van '10.000 stappen' was aanvankelijk een pilootproject, gericht op de Gentenaars.

Doel van '10.000 stappen Gent'

 • Beweging integreren in het dagelijkse leven van volwassenen;
 • Zoveel mogelijk mensen stimuleren om de norm, namelijk 10.000 stappen per dag, te halen.

Methode

 • Mediacampagne met informatieve affiches, folders en website;
 • Integratie van het project in het straatbeeld, bijvoorbeeld met stappenroutes tussen publieke plaatsen;
 • Verkoop en uitleendienst van stappentellers;
 • Individuele begeleiding bij het gebruik van de stappenteller door gebruik van stappenboekjes;
 • Sensibilisering via huisartsen, kinesisten, diëtisten, apothekers, verenigingen en seniorenclubs;
 • Integratie van het project op sociaal niveau, bijvoorbeeld op de werkplaats.

Effect op het bewegingsgedrag van de Gentenaar

 1. Meting van de hoeveelheid beweging vóór de start van de campagne bij een grote groep Gentenaars en een contolegroep uit een andere Vlaamse stad;
 2. Meting en vergelijking met de hoeveelheid beweging één jaar later.

Opmerking: Om na te gaan of eventuele veranderingen al dan niet te wijten waren aan de campagne werden alle metingen gedaan bij door toeval geselecteerde proefpersonen.

Belangrijkste resultaten na één jaar campagne in Gent:

 • Het gemiddeld aantal stappen per dag steeg van 9.596 tot 10.491 bij de groep Gentenaars, dus ruim boven de ‘10.000 stappen’ richtlijn (zie figuur) na 1 jaar campagne.
 • Dit gold zowel voor de Gentse mannen als voor de vrouwen.
 • De helft van de Gentenaars (of 8% méér inwoners dan vóór de campagne) haalde de richtlijn van 10.000 stappen per dag na 1 jaar campagne. In de controlestad bleef het aandeel inwoners dat dagelijks voldoende beweegt echter onveranderd op 40% (zie figuur).

Bijkomende resultaten van ’10.000 stappen Gent’

 • Het project genoot een hoge naambekendheid;
 • Effectieve daling van de tijd die men zittend doorbracht;
 • Stijging in de hoeveelheid beweging bij zowel actieve als inactieve individuen;
 • Gebruik van de stappenteller vooral bij oudere personen en bij personen die op de hoogte waren van de campagne;
 • Stijging in het aantal stappen per dag vooral bij personen met een hoger diploma, bij inactieve personen en bij stappentellergebruikers.

Meest opgemerkte acties

 • Mediacampagne;
 • Permanente campagneborden in het straatbeeld die het aantal stappen aanduiden (signalisaties);
 • Verkoop en uitleen van stappentellers;
 • Intersectorale samenwerking tussen sportdienst, dienst mobiliteit, gezondheidsdienst, ziekenfondsen, lokaal gezondheidsoverleg (Logo), e.a.

Besluit

De resultaten van '10.000 stappen Gent' waren positief en veelbelovend. Bewegingspromotie blijft echter een werk van lange adem.

Meer info over het onderzoek naar de resultaten van '10.000 stappen Gent'.

Tips

Bronnen

 1. De Cocker K, De Bourdeaudhuij I, Brown W, Cardon G; Effects of "10,000 steps Ghent". A whole-community intervention, American Journal of Preventive Medicine 2007, 33(6):455-463
 2. De Cocker, K., Cardon G. De Bourdheaudhuij, I. (2007). Pedometer-determined physical activity and its comparison with the International Physical Activity Questionnaire in a sample of Belgian adults. Research Quarterly for Exercise an Sport

Meer weten over verder onderzoek rond 10.000 stappen? Klik hier