Opstart Vlaams Project

 1. Voor de realisatie van ‘10.000 stappen Vlaanderen’ werd een subsidie toegekend (MB 12/12/08) iov de Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin aan de 26 Logo’s en Universiteit Gent.
 2. Oprichting Vlaamse Stuurgroep en aanstelling Vlaamse projectcoördinator voor het goede vervolg en de evaluatie van het huidig project '10.000 stappen Vlaanderen'.
 3. Er wordt i.s.m. de Vlaamse Logo’s (www.vlaamselogos.be) naar structurele verankering gestreefd in het lokale en bovenlokale beleid.

Doelstellingen van het project ‘10.000 stappen Vlaanderen’

1. De lokale bevolking overtuigen van de voordelen van voldoende beweging in de dagelijkse levensstijl:

 • Betere gezondheid;
 • Gemakkelijk in te passen in het dagelijkse leven;
 • Betere lichaamsconditie en algemeen welzijn;
 • Vlotter verkeer door minder gebruik te maken van de wagen en andere gemotoriseerde voertuigen.

2. Dagelijks bewegen integreren in het straatbeeld; dat zorgt voor een gezonde en dynamische uitstraling! Visibiliteit creëren van het project is belangrijk voor de bewustwording!

3. Via bovenlokale en lokale netwerking de lokale actoren ervan overtuigen de campagne mee uit te dragen.

 • Hierbij worden zoveel mogelijk instanties betrokken voor een integrale uitvoering op meerdere beleidsterreinen (gezondheid, vrijwilligersbeleid, sportbeleid, mobiliteitsplan, welzijn en integratie, ouderenbeleid, milieu en gezondheid, etc.)

4. Structurele verankering in beleidsplannen, waarbij meer mensen op de hoogte worden gehouden van het lokale beweegaanbod.

Vlaamse gezondheidsdoelstellingen

Deze doelstellingen passen binnen de nieuwe Vlaamse gezondheidsdoelstellingen 2009-2015 nl. het realiseren van gezondheidswinst op bevolkingsniveau door een stijging van het aantal mensen dat voldoende fysiek actief is en evenwichtig eet. Beide factoren hebben een directe impact op een gezondere levensstijl en gewichtscontrole.

Het sectoroverschrijdende karakter van het project laat ook toe dat deze doelstellingen aansluiten bij de prioriteiten van

 • Mobiliteit: Pendelplan om actieve verplaatsing per fiets en te voet te promoten;
 • Milieu: Terugdringen van CO2-emissies door minder autogebruik (Kyoto-norm);
 • Sport: Promotie van laagdrempelige bewegingsinitiatieven in functie van ‘Sport voor Allen’-beleid, en
 • Toerisme: Combinatie van beweging, cultuur en vrije tijd.