Dag van de openbare ruimte op 30 & 31 januari

Het evenement is voor beleidsvoerders en ambtenaren bij lokale en regionale overheden op het gebied van openbare werken, ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, groenvoorziening, huisvesting en milieu & sport. Beoogde bezoekers uit de private sector zijn vooral landschapsarchitecten, vormgevers, studiebureaus, planologen, studenten en andere beroepsmatig geïnteresseerden.

Voor de doelstellingen van 10.000 stappen is de inrichting van de openbare ruimte een belangrijke voorwaarde om meer stappen en beweging in het dagelijks leven mogelijk te maken. Omgevingsveranderingen moeten immers hand in hand gaan met sensibiliserende bewegingscampagnes.

Meer info vindt u op de website van Dag van de openbare ruimte. De link met beweging komt onder andere aanbod op 31 januari in de sprekerssessie over Woonerven en fietsstraten.

 

 

Terug