Europese petitiecampagne voor de invoering van 30km/u in woonwijken van start

Op 13 november 2012 heeft de Europese Commissie het Europees Burgerinitiatief goedgekeurd. Dit werd twee maanden eerder ingediend door burgers uit 7 Europese landen en gaat over de veralgemening van een snelheidsbeperking van 30 km/u in woonwijken.

Naast de snelheidsbeperking is het echter ook belangrijk dat veranderingen in de weginfrastructuur worden doorgevoerd. Op die manier wordt de weggebruiker uitgenodigd trager te rijden. De initiatiefnemers zien tal van voordelen wanneer snelheden gereduceerd worden in woonwijken. Zo gaat de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor kwetsbare weggebruikers er sterk op vooruit. De straten worden rustiger en de leefbaarheid gaat er voor iedereen op vooruit.

De Europese Commissie kondigde reeds in 1987 aan dat het een wettelijke procedure zou starten om snelheidsbeperkingen in te voeren, maar er is sindsdien niets gebeurd. Tegenstanders beweerden immers dat dit domein niet tot de Europese bevoegdheden hoorde. Maar dat klopt dus niet. Om dit Europees Burgerinitiatief te aanvaarden is er een juridisch onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat de EU wel degelijk het juiste beleidsniveau is om snelheidbeperkingen als norm in te voeren.

In België wordt de petitie o.a. door het Netwerk Duurzame Mobiliteit en het platform ‘Ville 30’ getrokken. Daarvan zijn verschillende milieu- en mobiliteitsorganisaties lid. Met diverse acties tijdens het jaar zullen ze trachten om in België de vooropgestelde 16.500 handtekeningen te halen. De actie kan rekenen op de steun van Belgische Europarlementariërs. Op 13 november 2013 zal duidelijk worden of de initiatiefnemers in hun opzet slagen.

Alle informatie over het Europees Burgerinitiatief is te vinden op de Europese website.

De petitie ondertekenen kan via deze link: https://30kmh.eu/oct-web-public/signup.do

Terug