Waarom

Waarom en op welk vlak is een actieve buurt belangrijk?

Er moet iets gedaan worden aan de Vlaming en zijn bewegingsarmoede. De gezondheidsvoordelen zijn bewezen.  Naast de belangen van welzijn en gezondheid laat het sectoroverschrijdende karakter van het project ook toe dat deze doelstellingen aansluiten bij de prioriteiten van milieu en mobiliteit. Waarom? Lees verder voor meer info…

Help mee aan een actief leven in een actieve buurt. Samen sterker voor een gezonde, milieuvriendelijke en duurzame samenleving!