Verhuurkoffer

Sommigen vinden de stappenteller aanvankelijk te duur, willen eerst overtuigd worden van zijn rol en werking, of vinden het leuker om samen met anderen aan een actievere levensstijl te werken. Om deze groepen te overtuigen wordt de ‘10 000 stappen Vlaanderen’- uitleenkoffer met stappentellers aangeboden. Bedoeling hiervan is om in groepsverband het “10 000 stappen”-beweegprogramma te laten uitproberen en te promoten.

De koffers kunnen uitgeleend worden in het kader van de personeelsbeweegweken, de interne ‘10 000 stappen’-wedstrijdjes van bedrijven of verenigingen, beweegweken in rusthuizen, gezondheidsevenementen,...

    Yamax Digiwalker SW-200                                                                          Omron Walking Style 2.0 of 2.1

                                      

Verkoop en inhoud

Onze stappenteller leveranciers (VitaMed en Msh) maken zelf koffers aan. Voor bestelling, contacteer de stappenteller leveranciers (info@msh.be en info@vitamed.be), of het Logo in uw buurt (www.vlaamselogos.be).   

De koffer bevat 20 stappentellers, 20 folders en standaardbundel met registratiefiches, een duidelijke handleiding en heel wat nuttige en leuke tips.  

Controle

Bij de uitleen van de stappenkoffer dient men te controleren of alle materiaal hier teruggegeven wordt. Extra materiaal, zoals folders, stappenboekjes en handleidingen kan afgeprint worden van de website.

Mogelijke verhuurpunten?

  • (sport)diensten
  • Gemeentelijke/stedelijke uitleendienst(en)
  • (Provinciale) domeinen met bezoekerscentrum, waar uitgebreid gewandeld kan worden.
  • Bibliotheek
  • Lokaal gezondheidsoverleg

 

Let op voor scholen!

Wanneer scholen de doelgroep vormen kan dit enkel voor het personeel of de ouders. Het nut van een stappenteller is nog onvoldoende bewezen voor kinderen en jongeren < 18j en komt ook minder tegemoet aan de leefwereld van kinderen en jongeren (meer klemtoon op spel en niet-competitieve recreatie). Voor kinderen en jongeren zijn initiatieven rond Brede school en Fitte school geschikter (meer info bij Stichting Vlaamse Schoolsport).

 

Zelf een koffer maken?

Om eenduidigheid te creëren wordt sterk aangeraden een koffer aan te kopen bij één van onze twee leveranciers. Deze hebben hun nut en kwaliteit bewezen en zijn eenvoudig te verkrijgen.