Welzijn

In het beleidsplan wordt verwezen: de bevolkingsgezondheid garanderen en verbeteren. Beweging speelt hierin een sleutelrol! Dit werd ook aangetoond in de recente gezondheidsenquête (http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/index4.htm).  Koppel eventueel bestaande initiatieven rond voeding, gezondheid en beweging aan het ’10.000 stappen Vlaanderen’-project (bijv. BOEBS: Blijf Op Eigen Benen Staan). Betrek via de gezondheidsdienst ook kansarmen en buurtwerkingen. Het is bij lagere socio-economische klassen heel belangrijk om beweging en gezonde voeding te promoten.

Voordelen:

Lichamelijke voordelen van geregeld bewegen:

Mentale voordelen van geregeld bewegen: