Mobiliteit

Beleidsplannen om actief transport te stimuleren en autogebruik te verminderen? Dit project past perfect binnen verscheidene contexten. ‘10.000 stappen Vlaanderen’ kan bestaande initiatieven promoten, bijvoorbeeld autoloze zondag. Andere initiatieven waar ’10.000 stappen Vlaanderen’ kan mee samenwerken: het mobiliteitsplan, het pendelplan en het rapport auto en gezondheid.

Voordelen:

Meer stappen en fietsen zorgt voor:

  • Minder wagens, vooral in het functioneel verkeer (woon-werk, woon-winkel, woon-school);
  • Meer leefbare en aantrekkelijke dorpskernen;
    • minder files;
    • minder parkeerproblemen.
  • Meer nood aan degelijke fiets- en wandelpaden;
  • Minder verkeersslachtoffers dankzij veiligere verplaatsingsmogelijkheden;
  • Minder filestress en -vermoeidheid;
  • Meer milieuvriendelijk verplaatsingsgedrag.