Leefmilieu

Het ‘10.000 stappen Vlaanderen’-project past perfect binnen het duurzaam milieubeleid. Het is tevens mogelijk om het project te koppelen aan het bestaande beleid en de bestaande acties:

Voordelen:

Meer stappen en fietsen zorgt voor:

  • minder milieubelasting en -vervuilingen;
  • meer milieubewuste leefwijze;
  • meer leefbare en gezonde omgeving.