Provincie en gemeente

Betrek naast het plaatselijke Logo (Lokaal gezondheidsoverleg) ook minstens één lokale dienst (bijv. welzijn, sport, mobiliteit, leefmilieu, toerisme). De gemeente richt best een brede lokale werkgroep op tussen lokale diensten en partners om een actieplan samen te stellen. Dit om een optimale intersectorale samenwerking te garanderen. Ook via het interlokale overleg (tussen meerdere gemeenten) kan je ’10.000 stappen Vlaanderen’-campagnes meer slagkracht geven.

Provinciale diensten kunnen ook zorgen voor bovenlokale ondersteuning, zoals mediakanalen.

Gebruik het logo en het campagnemateriaal van ’10.000 stappen Vlaanderen’! Dat bevordert de herkenbaarheid en de verspreiding van het project.

vb: wandelbrochure ism Vlaams regionaal landschap: 90.000 stappen in 't West-Vlaamse hart