Met wie

Samenwerking overheen de sectoren is belangrijk. Het sectoroverschrijdende karakter van het project laat toe dat de doelstellingen van het project aansluiten bij de prioriteiten van de diensten Welzijn, Sport, Mobiliteit, Leefmilieu en Toerisme (provincie, steden en gemeenten).

Integreer voorts zorgverstrekkers en hulpverleners (huisarts, kiné, apotheek, diëtist …), belangenverenigingen (BBL, fietsersbond, vrouwenbond …) en bedrijven.

Vorm Lokale partnerships: Samen sterker voor een gezonde, milieuvriendelijke en duurzame samenleving!

Voorts is een samenwerking met het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) in de regio een absolute vereiste (www.vlaamselogos.be). Neem daarvoor eerst met hen contact op voor optimale afstemming met het project.

Klik hier om van start te gaan met het materiaal van ‘10.000 stappen Vlaanderen’.