Pijlers 10.000 stappen project!

Hoe realiseer je gedragsverandering? Richt je acties op het individu en verander factoren in de omgeving. Hoe meer pijlers in uw ’10.000 stappen Vlaanderen’-project, hoe meer kans op slagen!

Voor een volwaardig ‘10.000 stappen Vlaanderen’-project, moet je aan die pijlers voldoen.

Meer informatie over de pijlers? Neem een kijkje in het 10.000 stappenplan.

 

PIJLERS

Gericht op de omgeving:
A. Logo en campagnebeeld
B. Affiches en signalisaties in het straatbeeld
C. Folders op strategisch openbare plaatsen
D. Concrete acties met lage instapdrempel
E. Gebruik mediakanalen

Gericht op het individu:
F. Stappentellerpakket* en koffer
G. Samenwerking met intermediairen
H. Website
I. Persoonlijk contact met de doelgroep

* Stappentellerpakket: = betrouwbare stappenteller (Yamax Digiwalker SW-200 of Omron Walking Style 2.0 of 2.1), bestaande handleiding en stappenboekje opgesteld door Universiteit Gent.

A. Logo en campagnebeeld

Herkenbaarheid! Gebruik en herhaal het vaste logo en de campagnebeelden van ’10.000 stappen Vlaanderen’. Ze moeten de boodschap oproepen van ’10.000 stappen Vlaanderen’. Het gebruik van deze beelden is beter dan versnippering van eigen beelden!

Logo ‘10.000 stappen Vlaanderen’ (fuchsia met 10000stappen.be):

Het logo en de triade moeten bij alle communicatiematerialen goed leesbaar en zichtbaar zijn. Respecteer ook de verhoudingen.

Campagnebeelden (4):

 • man auto in supermarkt (context: alledaagse verplaatsingen en ontmoedigen autogebruik)
 • vrouw duwt auto in straatbeeld (context: alledaagse verplaatsingen en ontmoedigen autogebruik)
 • Senioren dansen polonaise in huis (context: thuis)
 • Werksituatie met STAP-bord (context: op het werk, stimulatie trapgebruik)

Lettertype: Helvetica, titels Clarendon

Campagnekleuren: fuchsia (~roos) en blauw.

Folders, affiches en (roll-up) banners, spandoeken:

 • Selecteer bepaalde campagnebeelden voor specifieke doelgroepen of situaties (bv. STAP-bord-affiche aan de trap op de werkvloer, seniorenaffiches in senioren- of rusthuizen).
 • Verspreid alle vier de campagnebeelden op openbare plaatsen. Bereik een zo breed mogelijk doelpubliek. Publieke parkings, gemeentehuizen, bibliotheken, recreatieparken, winkels, postkantoren, toeristische diensten, huisartsen, apothekers, mutualiteiten, station, infostanden beurzen...
 • Werk met intermediairs (partners uit verschillende sectoren) als je info verspreidt op populaire plaatsen.

Personaliseren?

Wat met je eigen logo of dat van een partner? Er is witruimte voorzien voor deze logo’s, gescheiden van de logo’s van ’10.000 stappen Vlaanderen’ en de Vlaamse Overheid. Hou je aan de lay-out van de standaarddocumenten (affiche, folder, stappenbord).

B. Affiches en signalisatie

Affiche (A3, bushokformaat, banner, spandoek):

Doel en nut:

 • Het project duidelijk en herkenbaar maken;
 • Mensen motiveren en bewust maken van de bewegingsboodschap.

(Baan)affiches zijn, samen met signalisaties in het straatbeeld, de sterkste pijler om gekendheid te creëren. Dat bleek reeds uit het pilootproject.

Gebruik voor 10.000 stappen altijd deze affiches! Deze zijn uitgebreid gepretest en creëren herkenbaarheid over heel Vlaanderen! Zo wordt in onze gemeenschap de bewegingsboodschap herhaald!

Signalisatie

Doel en nut:

Promoot minstens één route of signalisatie van ’10.000 stappen Vlaanderen’ in je gemeente of stad. Communiceer via infobladen, brochures en/of signalisaties in het straatbeeld. Plaats de signalisaties in het centrum van je gemeente of stad. Zo heb je het meeste kans om sedentaire doelgroepen te bereiken. Wat vemelden de signalisaties? Zowel stapaanduidingen als afstanden (in meter), om mensen een idee te geven van wat stapafstanden inhouden. Hoe bereken je dit? Via de standaardstap: 70cm. Voor het ontwerp van de signalisatieborden: kijk op de website of ga langs bij het Logo in je buurt.

Signalisaties zijn, samen met baanaffiches, de sterkste pijler om gekendheid te creëren. Je kan nieuwe signalisaties plaatsen of ze linken aan bestaande routes en bewegwijzeringen (bv. aan parkeerplaatsen, bezienswaardigheden, natuuromgevingen, ...). Maak signalisaties zichtbaar in de dagelijkse omgeving!

 1. Signalisatie in het straatbeeld op populaire plaatsen (bv. station --> gemeentehuis = 500 stappen). Voorbeelden van andere locaties: winkelstraten, kerken, monumenten, culturele centra, de post, bakkers, slagers, supermarkten, ...
 2. Wandelroute ‘10.000 stappen Vlaanderen’: een wandeling van ca. 4000 stappen. Communiceer via populaire punten of via stads- en natuurparken.

  Hoe lang moet de wandelroute zijn?

  Streef naar stappenroutes van maximaal 4000 stappen. Dit is de norm van 30 minuten extra beweging per dag. Denk maar aan senioren of zittende werkmensen die na de werkdag nog aan hun 10.000 stappen moeten beginnen.

  Wil je toch een langere wandelroute? Voorzie dan enkele kortere uitwegen voor mensen die minder bewegen. Zo heb je voor elk wat wils!

 3. Link met bestaande aanduidingen van openbare plaatsen in het straatbeeld. Je kan nieuwe bordjes of pijlen maken in de stijl van ’10.000 stappen Vlaanderen’. Die hang je dan gewoon bij of onder de bestaande signalisatie. Kleef eventueel stickers of graveringen (met stapafstanden) op bestaande routes.
 4. Link met bestaande toeristische wandelingen of natuurwandelingen. Contacteer bvb. de provinciale dienst voor Toerisme of het Agentschap Natuur en bos voor meer informatie omtrent de mogelijkheden.

Advies in procedure:

Breng de signalisaties aan op opvallende en druk bezochte plaatsen. Plaats bijvoorbeeld een bord met “wij zijn een ‘10.000 stappen Vlaanderen’ gemeente” bij het binnenrijden van de gemeente of aan het gemeentehuis, aan supermarkten in het centrum, …

Dit verschilt mogelijk van gemeente (of stad) tot gemeente (of stad). In Gent is bijvoorbeeld de dienst Mobiliteit en Infrastructuur aangesproken, in Kortrijk de dienst Stadsplanning en Ontwikkeling en in uw gemeente of stad… misschien nog een andere dienst. Gebruik liefst permanente materialen en verspreiding. Vraag eerst advies omtrent de vergunning voor het plaatsen van signalisatieborden.

Opmerkingen:

Weerstand bij het plaatsen van borden?
Signalisatie plaatsen is niet altijd evident. Er zijn enkele alternatieven:

 • Metalen plaatjes op stoepen of gebouwen met stappeninformatie (zoals in Oud-Rekem – het mooiste dorp van Vlaanderen).
 • Stickers of graveringen op bestaande borden/pijlen met stappeninformatie en een verwijzing naar ‘10.000 stappen Vlaanderen’.
 • Tijdelijke of goedkopere oplossingen. Bijvoorbeeld enkele ‘handige Harry’s’ die iets in elkaar knutselen. Vergeet de link met ‘10.000 stappen Vlaanderen’ niet!
 • Is dit allemaal niet mogelijk? Maak dan enkele gedetailleerde folders met de wandeling en verdeel die op verschillende plaatsen. Grootsteden kunnen hiervoor samenwerken met gidsenorganisatie Vizit.
Werk samen met de bevoegde diensten om oplossingen te vinden!

Voorbeelden: klik hier

C. Folders en voetzooltjes op openbare plaatsen

Doel en nut:

 • Kennis en info verspreiden.
  • Folder: algemene info + bepalen basisniveau stappenregistratie.
  • Voetzool: origineel, beknopt informeren.
 • Een breed en gevarieerd publiek bereiken en motiveren.
 • Tijdsefficiënt info doorgeven aan toekomstige partners
 • Aankondiging nieuwe- of vervolg acties.

 Voorbeelden: klik hier

D. Concrete acties

Naast basispijlers (affiches, folders, signalisaties, stappenteller uitleen, media, samenwerking met intermediairs) kan men ook concrete acties organiseren om de bevolking te triggeren.

Aanbevelingen:

 • Organiseer verschillende acties over een langere termijn (in plaats van één grootschalig event te organiseren).
 • Gebruik altijd de naam en het beeld van het project!
 • Richt je op de vier bewegingscontexten: thuis, werk, vrije tijd en transport. Streef in geen geval naar conditieopbouw of fitheidstesten rond wandelen.
 • Organiseer acties voor de algemene volwassen bevolking;
 • Organiseer acties voor prioritaire sedentaire doelgroepen: senioren, werkmensen met een zittend beroep, laaggeschoolde en kansarme groepen;
 • Vind het wiel geen tweede keer uit:
  • Koppel je eigen campagne aan ‘10.000 stappen Vlaanderen’.
  • Gebruik signalisatiesjablonen van ‘10.000 stappen Vlaanderen’! Toon voorbeelden rond het stappenplan (commercials, advertenties, voetzooltje...)
  • Kijk wat je zelf nog kan/moet aanvullen.
 • Je kan ook promotie van gezonde voeding aan ’10.000 stappen Vlaanderen’-acties koppelen. Raadpleeg in dit geval het logo voor de inspiratiemap voeding.

Voorbeelden: klik hier

E. Communicatie en media

Mensen zijn heel gevoelig voor alles wat met media te maken heeft. Gebruik de media om een grote groep mensen te bereiken en te beïnvloeden.

Let erop dat de inhoud wetenschappelijk correct is. Zorg er ook voor dat je steun krijgt van de verschillende lokale besturen en diensten. Vraag hun hulp bij het communiceren en integreren van je project in het dagelijkse straatbeeld.

Mogelijkheden: via kranten, (nieuws)websites, het gemeentelijk infoblad, regionale televisie, magazines (stadsmagazine, lokaal sport of gezondheidsmagazine, Steps …), ledenbladen (bv. Ziekenfondsen), (digitale) nieuwsbrieven, lokale radio- of bekende Vlamingen.

Opmerkingen

 • Werk via gevestigde en bekende organen die goede perscontacten hebben (bijv. provincie of stad, ziekenfonds, universiteiten, …);
 • Genereer zoveel mogelijk free publicity in de regionale pers (radio, tv, krant);
 • Ontwerp een mediastrategie en betrek vaste mediapartners;
 • Benoem een aantal plaatselijke ambassadeurs met naam, faam of invloed;

Integreer sponsors die media-aandacht financieren.

Voorbeelden: klik hier

F. Stappentellerpakket + verhuurkoffer

G. Intermediairs

H. Website

 • Ten dienste van de Vlaming (Actief Leven)
 • Ten dienste van uitvoerders en intermediairs (Actieve buurt)

Via de rubriek ‘ACTIES’ kan je lokale acties aankondigen. Op de provinciale rubriek kan je via de Logo’s acties aankondigen voor extra promotie. De Logo’s controleren de inhoud en sturen alles door naar de verantwoordelijke projectcoördinator.

Welke informatie omtrent lokale campagnes en acties moet je doorsturen naar de Logo’s:

 • Wat? Wanneer (periode)? Waar?;
 • Contactgegevens;
 • Eventueel een link naar eigen website.

Wil je informatie uitwisselen, ervaringen of vragen delen? Gebruik Linked-In

 • Ten dienste van werknemers en werkgevers (Actief op het werk)

I. Persoonlijk contact

Manieren om de doelgroep persoonlijk te bereiken:

 • Via telefoon, e-mail of begeleidende brief/uitnodiging.
 • E-mail met tips en info over het project. Stuur bijvoorbeeld elke week een tip naar je werknemers. Klik hier voor het briefsjabloon.
 • Intermediairs kunnen voorstellingen geven over het project aan de lokale bevolking. Bijvoorbeeld huisartsen, kinesitherapeuten, osteopaten, diëtisten, licentiaten Lichamelijke Opvoeding,…
 • Klik hier voor een powerpoint.

 

_top