Inspiratie

Werk samen, maak een actieplan op, verspreid de boodschap en stel stappentellers ter beschikking. Daarnaast kan van onderstaande voorbeelden gebruik gemaakt worden om de campagne wat meer slaag- en draagkracht te geven!

 1. Stappen signalisatie in je stad of gemeente
 2. Maand van de trap
 3. (Diabetes)symposium en -beurs
 4. Begeleide wandeling in het centrum i.s.m. gidsenvereniging
 5. ’10.000 stappen’ uitdaging voor personeel
 6. Lunchwandelen
 7. Begeleidend, opbouwend wandelprogramma in groep
 8. ‘10.000 stappen Vlaanderen’ voor het goede doel

Zelf inspiratie of een succesvolle campagne? Laat het ons weten! Dan zetten wij het in de kijker of op facebook.

 

1. Stappen signalisatie in je stad of gemeente

Bewegingscontext: Alledaagse verplaatsingen

Pijlers: C en G

Wat Creëer dagdagelijkse herkenbaarheid in het straatbeeld via baanaffiches en signalisaties.
Waarom Via herhaling de link leggen met het doel van het project. Sterkste pijler in het pilootproject!
Hoe

Naast baanaffiches kunnen signalisatieborden worden geplaatst naar populaire en nuttige punten in de stad/gemeente/bedrijf…

Dit kan op zowel nieuwe als bestaande markeringen. In de pilootstad Gent werd o.a. aan de voetgangersuitgangen van 7 parkeergarages borden geplaatst. Deze signalisatieborden vertellen hoeveel stappen je moet zetten tot aan het kantoor voor Toerisme. In dit kantoor kan je terecht voor een routekaart en folder van ’10.000 stappen Vlaanderen’.

Met wie Dienst mobiliteit, dienst infrastructuur en wegen, Toeristische dienst i.s.m. gidsenbond (vb. ViZit)
Smaakmakers
 • Bied de mogelijkheid aan stappentellers uit te lenen in dienst toerisme, sportdienst of provinciale uitleendienst (domeinen?).
 • Ook in de stads- of gemeentelijke parken vind je mooi uitgetekende en bewegwijzerde stappenroutes (kort en middellang, max. 4500 stappen).
Opmerking Check dienst infrastructuur, mobiliteit, provinciale dienst toerisme of... ? voor het plaatsen of aanpassen van borden.

 

2. Maand van de trap

Bewegingscontext: alledaagse verplaatsingen, op het werk of in openbare gebouwen (bv. bibliotheek).

Pijlers: D, A, B, C

Wat Zet gedurende enkele weken de trap in de aandacht.
Waarom Bewust worden van oplossingen om meer te bewegen gedurende de dag.
Hoe
 • Aan de trap en de lift: affiches om het gebruik van de trap aan te moedigen;  
 • Zet de weg naar de trap extra in de verf: kleef voetstickers;
 • Verzin leuke, motiverende slogans om het trapgebruik aan te moedigen.
  • Je nam zonet 24 treden, goed voor lijf en leden!
  • Je nam zonet de trappen en telde je stappen. Proficiat!
  • De trap, jouw partner voor een goede gezondheid…
Met wie

Realisatie personeelsdienst, preventiedienst …

Aankondiging per e-mail of nieuwsbrief via werkgroep 10.000 stappen

Smaakmakers
 • Stappentellers ter beschikking stellen
 • Folder trapaffiche klaarleggen
 • Trap vs. Lift: verschil in stappen via zoektocht duidelijk maken. Eén groep zoveel mogelijk stappen, andere groep zo weinig mogelijk (lift ed.). Reflectie achteraf.
Opmerking Bekijk op het werk, in openbare gebouwen of winkelcentra wat mogelijk is!

 

3. (Diabetes)symposium en -beurs

Bewegingscontext: alle 4 (thuis, alledaagse verplaatsing, op het werk, vrije tijd)

Pijlers: A, B, C, D, E, F, G, H

Wat Via het (diabetes)symposium maakt de bevolking ook kennis met het project.
Waarom Info verspreiden aan een groot doelpubliek binnen een bredere context!
Hoe
Met wie Diabetes Liga, Universiteit, Hogescholen, medici, diëtistenbond, apothekersbond, Logo’s.
Smaakmakers
 • Gezondheidsbeurzen, recreatie- of ontspanningsbeurzen;
 • Lezingen rond obesitas, hart- en vaatziekten (o.a. Week van het hart), osteoporose, psychosociaal welbevinden, senioren,…
 • Natuurhappenings
Opmerking Voorzie roll-up banners (of via het Logo), de powerpoint 10.000 stappen, nieuwsfragmenten…

 

4. Begeleide wandeling in het centrum i.s.m. gidsenvereniging

Bewegingscontext: vrije tijd, alledaagse verplaatsingen, via het werk.

Pijlers: D, B, C, F, H en I

Wat Begeleide wandeling in het centrum i.s.m. gidsenvereniging
Waarom Groepsactiviteiten gecombineerd met culturele of natuurlijke pracht in het dagelijkse leven. De gezondheidswandeling is goed voor je gezondheid op meerdere vlakken!
Hoe
 • Speciale themawandelingen en fietstochten (vast aanbod);
 • Gezondheidswandeling: ‘10.000 keer beter’.
 • Stappenteller 
Smaakmakers
 • Een gids leidt je rond en vertelt allerlei anekdotes
 • Pijltjes die wandeling aanduiden
 • Folders die je toelaten deze wandeling ook zelfstandig te doen
Met wie Gidsenbond (Vizit) dienst Toerisme.
Opmerking Deze organisatie is ook actief in Antwerpen, Leuven, Diest, Oostende, Kortrijk, Aalst en Brussel.

 

5. ’10.000 stappen’ uitdaging voor personeel

Bewegingscontext: op het werk en alledaagse verplaatsingen

Pijlers: B, C, F, H

Waarom op het werk kan ook aan beweging gedaan worden
Wat
 • Vorm groepjes uit eenzelfde departement/afdeling;
 • minimum drie weken;
 • beloon groep met meeste progressie (≠ meeste stappen).
Hoe
 • 1e week: basisniveau bepalen
 • Volgende weken: obv het basisniveau wordt de stijging  van het gemiddeld aantal stappen per dag berekend. Door zich te baseren op de stijging van het aantal stappen, motiveer je ook minder sportieve groepen.
 • Je stappen bijhouden kan via het stappenboekje, lijst aan de prikklok of online.
 • Voor dergelijke wedstrijd kan je voor elke werknemer een stappenteller aankopen (Voordeelprijs te bekomen via het Logo), of een stappentellerkoffer ontlenen bij het Logo, stad of provinciale uitleendienst.
 • Zet in die periode allerlei activiteiten op zoals lunchwandelingen, promoten actief transport, week van de trap … om het concept meer tot leven te brengen.
 • Alle deelnemende groepen worden officieel gehuldigd en de winnaars bekroond met de titel ’10.000 stappen team van …’.
Met wie Personeelsdienst, interne of externe dienst preventie en bescherming op het werk, geëngageerden werkgroep 10.000 stappen …
Smaakmakers Daag hierna andere departementen/diensten/afdelingen uit!

 

6. Lunchwandelen

Bewegingscontext: alledaagse verplaatsingen op het werk, in de vrije tijd en thuis

Pijlers: A, B, C, D, E, F, I

Waarom

Het grootste deel van de dag besteed je aan werken... en dus aan zitten.

Hoe kom je naar het werk? Vaak met de auto of het openbaar vervoer. Wat doe je op het werk? Vaak aan je bureau of computer zitten. Wat doe je onder de middag? Vaak eten aan je bureau. Hier zijn actievere oplossingen voor! Lunchwandelen is daar één van.

Wat Wie herinnert zich nog het speelkwartier van vroeger? Even weg uit de les, lekker buiten spelen. Zo een break geeft je inspiratie en nieuwe energie. Gebruik ook je lunchpauze om even de benen te strekken! En wie elke werkdag een half uur lunchwandelt, voldoet aan de Internationele Norm Gezond Bewegen.
Hoe Vaak zijn er verrassend mooie plaatsen te ontdekken in de omgeving. Verspreid de boodschap via interne mail, nieuwsbrief of prikbord. Zo kan in groep gewandeld worden. Een half uur lunchwandelen staat gelijk aan ongeveer 4000 stappen/dag. Een half uur, te lang? Geen probleem, elke stap telt!
Met wie Interne of externe dienst preventie en bescherming op het werk, personeelsdienst, lokale werkgroep 10.000 stappen.
Smaakmakers
 • Dit kan met stappentellers
 • Maak de combinatie met gezonde voeding
 • ~ concept boterhammen in het park...

 

7. Begeleidend, opbouwend wandelprogramma in groep

Bewegingscontext: begeleiding en opvolging in de vrije tijd, advies omtrent alle bewegingscontexten

Pijlers: B, C, D, E, F, G, I

Wat Een laagdrempelige reeks wandelsessies (bvb. 10 weken) met bewegingsadvies, rekening houdend met niveauverschillen.
Waarom Vnl. bedoelt voor mensen met weinig conditie en geen zin in sport. Wandelen is goedkoop, eenvoudig, gezond en milieuvriendelijk en kan in groep gebeuren. Daarbij kan men een gezonde levensstijl bekomen en de conditie verbeteren. Voor ouderen is dit nuttig naar valpreventie!
Met wie Sportdienst, gezondheid en welzijn, cultuurdienst, dienst toerisme, mutualiteit, personeeldienst, wandeltrainer, wandelclub …
Hoe
 • Bvb. 1 groepswandeling per week onder begeleiding van een wandelcoach (bvb. Lic. LO, kiné). De andere dagen gaat zelfstandig met de stappenteller op stap.
 • Pakket ‘10.000 stappen Vlaanderen’ verhuren of verkopen (Let op! Max. prijs: 17 euro). Zorg bij verhuur voor voldoende stappenboekjes en handleidingen;
 • Hierbij Affiches en folders verspreiden;
 • Eventueel afstemmen met bestaande projecten van:
Smaakmakers
 • Concept gezondheidswandelingen: gezamenlijke startplaats, kwartier heen wandelen, kwartier terug. Op eigen tempo onder deskundige begeleiding!
 • Link met gezonde voeding en tips;
 • Bezorg de deelnemers een folder met de wandelroutes (+ aantal stappen) in je stad/gemeente;
 • Begeleid de mensen die zin hebben in meer: verwijs ze door naar start-to-run programma’s of nordic-walking.
Opmerkingen
 • Ga na welke wandelclubs in jouw regio actief zijn;
 • Leg linken naar dagdagelijkse gewoontes en niet enkel naar vrije tijd;
 • Breng het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) op de hoogte van de actie. Jouw aankondiging (Acties) kan op de website van ‘10.000 stappen Vlaanderen’ worden geplaatst.

 

8. ‘10.000 stappen Vlaanderen’ voor het goede doel!

Bewegingscontext: verplaatsingen in je vrije tijd

Pijlers: B, C, D, E, H, G

Wat Een actie voor het goede doel en voor de gezondheid!
Waarom Deze actie promoot beweging en geeft de organisator (gemeente, vereniging) een positief imago: gezond + sportief + liefdadigheid
Met wie
 • Stad of gemeentelijke diensten;
 • Bedrijf;
 • Sponsoring plaatselijke handelaars…
Hoe
 • Zoek een goed doel dat de gemeente nauw aan het hart ligt;
 • Laat je sponsoren;
 • Zoek media-aandacht;
 • Stippel verschillende routes uit om iedereen aan te trekken, bv. 1500, 3000 en 5000 stappen;
 • Voorzie bordjes  met stappenaanduidingen;
 • Verspreid folders, voetjes, (baan)affiches;
 • Nodig een bekende Vlaming uit om aandacht te trekken. Zo stijgt ook het aantal deelnemers.
Smaakmakers
 • Het gaat vooral om de boodschap naar zoveel mogelijk mensen te verspreiden. Dit door het programma zo aantrekkelijk mogelijk te maken;
 • Maak er een heus ‘goede doel’-week(end) van en organiseer eventueel gezonde maaltijden, optredens, …
Opmerkingen Meld je actie aan het Lokaal Gezondheidsoverleg. Jouw aankondiging kan op de website van ‘10.000 stappen Vlaanderen’ worden geplaatst.