Basiscriteria

Werken met ’10.000 stappen Vlaanderen’? Hou je dan aan bepaalde gebruikscriteria. ’10.000 stappen Vlaanderen’ is een gedeponeerd merk.

Uitleg over basiscriteria en mogelijke ondersteuning? Raadpleeg het Lokaal Gezondheidsoverleg in uw buurt (www.vlaamselogos.be) voor ondersteuning bij de implementatie.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • Nieuw op te zetten projecten ‘10.000 stappen Vlaanderen’;
  • Reeds bestaande projecten ‘10.000 stappen Vlaanderen’;
  • Nieuw op te zetten overkoepelende projecten, met het ‘10.000 stappen Vlaanderen’ project als onderdeel.

Bepaalde criteria bijsturen is mogelijk als deze in de praktijk niet haalbaar zijn.

Let op! Een afwijking van de criteria tast de wetenschappelijke evidentie aan. Het project kan hierdoor minder succesvol worden.

Pijlers van 10.000 stappen

De pijlers beschreven in het 10.000 stappenplan zijn een belangrijk kwaliteit- en copyrightcriterium.

Samenvattend

’10.000 stappen Vlaanderen’ omvat bepaalde pijlers en criteria. Het project zet een hecht netwerk op van partners, onderneemt concrete acties en maakt deze goed zichtbaar in Vlaanderen!