Specifieke Aanbevelingen

Het project ’10.000 stappen Vlaanderen’ richt zich tot alle volwassenen. Naast de stappennorm van 10.000 stappen zijn er nog andere algemene aanbevelingen voor lichaamsbeweging. Voor volwassenen ouder dan 65 jaar, kinderen en jongeren, en diabetici zijn er specifieke aanbevelingen.

Senioren (65+)

Niemand is te oud om de voordelen van lichaamsbeweging te ondervinden. 


Uithouding, kracht, lenigheid en het evenwicht op peil houden is belangrijk. Spierversterkende oefeningen verminderen het risico op vallen en breuken. Senioren die blijven bewegen, zijn minder afhankelijk!

Stappennorm senioren (vanaf 65 jaar): 8.000 stappen per dag

Bij senioren is het beter een persoonlijk, haalbaar cijfer voorop te stellen.

  • Bepaal gedurende één week het basisniveau met behulp van een stappenteller;
  • Probeer - gespreid over enkele weken - het gemiddeld aantal stappen te verhogen met bijvoorbeeld 1.000.
  • Kies haalbare tussendoelen met activiteiten die de oudere graag doet. Dit is belangrijk voor het zelfvertrouwen en de motivatie om vol te houden.
  • Vordering op basisniveau is belangrijker dan het streven naar die 8.000 stappen.

Kinderen en jongeren (<18jaar)

Voor kinderen en jongeren is beweging nog belangrijker dan voor volwassenen! 10.000 stappen zetten is voor hen veel te weinig.

Stappennorm voor kinderen en jongeren: 13.000 tot 15.000 stappen per dag.

  • minstens zestig minuten per dag;
  • matig intensief tot intensief;
  • alle dagen van de week.

Denk hierbij aan wandelen/fietsen naar school, touwtje springen, zwemmen, voetballen, spelen op de speelplaats … Kinderen hoeven geen stappenteller te gebruiken. Plezier staat hierbij op de allereerste plaats! Het project ’10.000 stappen Vlaanderen’ is dan ook niet bestemd voor kinderen.

Ouders geven het voorbeeld

Onderzoek toont aan dat hoe actiever de ouders zijn, hoe actiever de kinderen worden, ook op latere leeftijd. Voorts kunnen zij hen aanmoedigen en mogelijkheden geven om te gaan sporten of om voldoende te bewegen/spelen:

  • Inschrijving voor sport op school of sportclub;
  • Met de fiets of te voet naar school;
  • Uitstapjes waarbij het hele gezin actief is, zoals fietstochten, samen zwemmen of wandelen. Zo zorgt beweging ook voor een sociale en familiale band!

Opbouwschema’s voor dagelijkse beweging, klik hier.

Belangrijk: vooraleer je beweeggewoonten drastisch te veranderen, is het in de volgende gevallen belangrijk eerst een (huis)arts te raadplegen:

Diabetici

Voor diabetici (type 2) kan de stappennorm van 10.000 stappen en 8000 stappen (65+) te hoog zijn. Voor menig diabetici ligt de huidige beweeggraad en groeimarge immers lager dan in de algemene bevolking. We bevelen daarom aan om eerst het basisniveau te bepalen, om dan te streven naar persoonlijke en geleidelijke vordering, met als einddoelstelling een realistische groei van 3000 stappen per dag. Deze laatste waarde is ook als aanbeveling geformuleerd in Vlaamse studies.

Meer achtergrondinfo over diabetes: Diabetes Liga vzw