Bloeddruk

Een goede lichamelijke conditie is van groot belang voor een gezonde bloeddruk.

Een actieve levensstijl voorkomt het risico op hypertensie (te hoge bloeddruk) en helpt om een te hoge bloeddruk te verminderen.

Hoe sta jij er voor?

  • Slechte lichamelijke conditie? → bloeddruk stijgt al bij geringe inspanning.
  • Goede lichamelijke conditie ? → bloeddruk stijgt pas bij forse lichamelijke prestatie.

Onderzoek wees uit dat dagelijks 30 minuten extra matig intensief bewegen op een dag, al aanzienlijk je gezondheid verbetert en  gepaard gaat met een mindere stijging van de bloeddruk. Onderzoek aan de VUB vond dat een jaar pendelen met de fiets een beperkt positief effect heeft op de bloeddruk. Als je lichamelijke activiteit in duur, frequentie of intensiteit toeneemt, ondervind je in verhouding ook meer gezondheidswinst.

Besluit: Zet 10.000 stappen per dag of meer (incl. fietsen) als eerste stap naar een lagere bloeddruk!

Tips voor meer bewegen

Wanneer is je bloeddruk te hoog?

Als de bloeddruk bij meerdere metingen verhoogd is, spreken we van hypertensie. Daarbij kunnen zowel de bovendruk (systolische waarde) als de onderdruk (diastolische waarde) verhoogd zijn. Ook wanneer alleen de systolische bloeddruk of de diastolische bloeddruk verhoogd is spreken we van hypertensie.

De bloeddruk wordt aangegeven in waarden, uitgedrukt in millimeters (mm) kwik (Hg), bijvoorbeeld 120/70 mm Hg. Het eerste getal geeft de systolische waarde (bovendruk) weer, het tweede de diastolische waarde (onderdruk). In het algemeen spreken we van hypertensie als meer dan één keer een systolische waarde gevonden wordt die hoger is dan 160 mm Hg en/of een diastolische waarde die hoger is dan 95 mm Hg. Voor volwassen mannen en vrouwen gelden dezelfde waarden. Voor zwangere vrouwen gelden in het algemeen lagere waarden. Kinderen hebben een bloeddruk die normaal onder de 120/70 ligt.

Algemeen geldende bloeddrukwaarden

  • Optimaal: systolische waarde < 120, diastolische waarde < 80   
  • Normaal: systolische waarde < 130, diastolische waarde < 85
  • Hoog Normaal: systolische waarde 130-139, diastolische waarde 85-89
  • Milde hypertensie: systolische waarde 140-159, diastolische waarde 90-99
  • Matige hypertensie: systolische waarde 160-179, diastolische waarde 100-110
  • Ernstige hypertensie: systolische waarde > 180, diastolische waarde > 110