Specifiek

Het project ’10.000 stappen Vlaanderen’ richt zich tot alle volwassenen. Naast de stappennorm van 10.000 stappen zijn er nog andere algemene aanbevelingen voor lichaamsbeweging. Voor volwassenen ouder dan 65 jaar, kinderen en jongeren, en diabetici zijn er specifieke aanbevelingen.

Senioren (65+)

Niemand is te oud om de voordelen van lichaamsbeweging te ondervinden. 


Uithouding, kracht, lenigheid en het evenwicht op peil houden is belangrijk. Spierversterkende oefeningen verminderen het risico op vallen en breuken. Senioren die blijven bewegen, zijn minder afhankelijk!

Stappennorm senioren (vanaf 65 jaar): 8.000 stappen per dag

Bij senioren is het verder ook  belangrijk om eerst een persoonlijk, haalbaar cijfer voorop te stellen.

  • Bepaal gedurende één week het basisniveau met behulp van een stappenteller;
  • Probeer - gespreid over enkele weken - het gemiddeld aantal stappen te verhogen met bijvoorbeeld 1.000 stappen.
  • Kies haalbare tussendoelen met activiteiten die je graag doet. Dit is belangrijk voor het zelfvertrouwen en de motivatie om vol te houden.
  • Vordering op basisniveau is belangrijker dan het streven naar die 8.000 stappen.

Kinderen en jongeren (6-18jaar)

Voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar is beweging nog belangrijker dan voor volwassenen! 10.000 stappen zetten is voor hen veel te weinig. Het gebruik van 'stappen tellen' als motivator is ook minder aangewezen voor kinderen en jongeren. Voor hen geldt eerder volgende aanbeveling in minuten:

Beweegnorm kinderen en jongeren:

  • minstens zestig minuten bewegen per dag;
  • de lichaamsbeweging is hierbij best matig intensief tot intensief (=ademhaling en hartslag gaan sneller dan normaal, men begint ook te zweten bij intensief bewegen);
  • en op alle dagen van de week.

Denk hierbij aan stevig doorwandelen of fietsen naar school, touwtje springen, zwemmen, voetballen, spelen op de speelplaats en speelterrein in de buurt… Kinderen en jongeren hoeven dus geen stappenteller te gebruiken. Plezier maken en een variatie aan bewegingsactiviteiten staan eerder centraal om de aanbeveling van een uur bewegen per dag te behalen!
Het project ’10.000 stappen Vlaanderen’ is dan ook niet bestemd voor kinderen.

Ouders geven het voorbeeld

Onderzoek toont aan dat hoe actiever de ouders zijn, hoe actiever de kinderen worden, ook op latere leeftijd. Voorts kunnen zij hen aanmoedigen en mogelijkheden geven om voldoende te bewegen/spelen en om recreatief te gaan sporten:

  • Inschrijving voor recreatieve sport op school of sportclub;
  • Met de fiets of te voet naar school of andere bestemmingen;
  • Uitstapjes waarbij het hele gezin actief is, zoals fietstochten, samen zwemmen of wandelen. Zo zorgt beweging ook voor een sociale en familiale band!

Opbouwschema’s voor dagelijkse beweging, klik hier.

Belangrijk: vooraleer je beweeggewoonten drastisch te veranderen, is het in de volgende gevallen belangrijk eerst een (huis)arts te raadplegen:

Diabetici

Voor diabetici (type 2) kan de stappennorm van 10.000 stappen en 8000 stappen (65+) te hoog zijn. Voor menig diabetici ligt de huidige beweeggraad en groeimarge immers lager dan in de algemene bevolking. We bevelen daarom aan om eerst het basisniveau te bepalen, om dan te streven naar persoonlijke en geleidelijke vordering, met als einddoelstelling een realistische groei van 3000 stappen per dag. Deze laatste waarde is ook als aanbeveling geformuleerd in Vlaamse studies.

Meer achtergrondinfo over diabetes: Diabetes Liga vzw